Vergoedingen en tarieven

Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)

Fysiotherapie is (vanaf 1 januari 2006) voor iedereen rechtstreeks toegankelijk, zonder verwijsbrief van huisarts of specialist. Natuurlijk kunt u ook eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar dat hoeft over het algemeen niet. Als u besluit rechtstreeks een afspraak bij ons te maken voeren wij eerst een zogenaamde screening uit. Bij de screening stellen wij vast of u bij ons aan het juiste adres bent. Wanneer wij van mening zijn dat uw klacht met fysiotherapie goed kan worden beïnvloed volgt een uitgebreide intake en onderzoek, waarna wij een voorstel doen voor behandeling. Een behandeling duurt vervolgens ongeveer 30 minuten. Indien u niet in staat bent om naar de praktijk te komen kunt u thuis worden behandeld, mits u enigszins in de buurt van onze praktijk woont en u hiervoor een verwijzing heeft van uw (huis)arts.

Vergoeding uit de basis- en aanvullende verzekering

Fysiotherapie voor mensen met een bepaalde chronische aandoening wordt vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de wettelijk verplichte basisverzekering. Ook de fysiotherapie voor personen jonger dan 18 jaar wordt vanuit de basisverzekering betaald. Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk voor de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie.

Of u de kosten van uw fysiotherapeutische behandeling vergoed krijgt is vooral afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. De ziektekostenverzekeraars hebben speciale aanvullende pakketten samengesteld van waaruit de fysiotherapie wordt vergoed. Vergelijken van de verschillende pakketten van de diverse verzekeraars loont. De voorwaarden, bijvoorbeeld hoeveel behandelingen u vergoed krijgt en de premie die u daarvoor moet betalen, verschillen sterk. Op de website van de Fysiotherapeut vindt u uitgebreide informatie over de verschillende pakketten. Daarnaast heeft ook het Ministerie van Volksgezondheid een website samengesteld met vergelijkende informatie over verzekeraars, ziekenhuizen en medicijnkosten.

Voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder geldt vanaf 1 januari 2008 voor de hoofdverzekering een verplicht eigen risico. De eerste €385,- moet u verplicht zelf betalen. Daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillig aanvullend eigen risico van nog eens €500,- waardoor u minder premie betaalt. Dit geldt dus ook voor de fysiotherapeutische zorg die binnen de hoofdverzekering valt! Dit betreft alleen de behandelingen voor specifieke chronische aandoeningen. De kosten die u maakt binnen uw aanvullende verzekering (en hieronder valt de meeste fysiotherapie) tellen niet mee voor deze eigen risicoregeling. Het door u te betalen bedrag aan eigen risico wordt overigens door uw zorgverzekeraar met u verrekend.

Tarieven

Tot 2005 werden de tarieven wettelijk vastgesteld door de Minister voor Volksgezondheid. Omdat hij en de Tweede Kamer meer marktwerking in de zorg wensten in te voeren is besloten dat voor fysiotherapie vanaf 1 februari 2005 vrije tarieven moeten gelden. Dit besluit heeft tot gevolg dat wij zelf onze tarieven vaststellen. Voor 2020 hebben we onze tarieven als volgt bepaald:

Screening* €19,00
Intake en onderzoek (met verwijzing) €56,00
Screening, intake en onderzoek (zonder verwijzing) €75,00
1 behandeling fysiotherapie €37,50
1 langdurige behandeling fysiotherapie €75,00
1 behandeling manuele therapie €56,00
1 behandeling
oedeemtherapie
€56,00
1 behandeling bekkenfysiotherapie €56,00
1 behandeling geriatriefysiotherapie €56,00
Toeslag voor behandeling
aan huis
€18,00
Toeslag voor behandeling
in instelling
€9,00 (reguliere fysiotherapie)
€12,00 (specialisatie)
Groepsbehandeling 3
personen
€37,25 per persoon
Groepsbehandeling 4
personen
€28,25 per persoon
Groepsbehandeling 5 – 10 personen €22,90 per persoon
Telefonisch consult
(op afspraak)
€20,10
Niet-nagekomen afspraak €28,00
Eenvoudige rapportage €37,50
Uitgebreide rapportage €78,00

Deze tarieven worden alleen bij u in rekening gebracht indien wij geen contract hebben kunnen afsluiten met uw verzekering, of indien u onvoldoende bent verzekerd.*De screening wordt uitgevoerd wanneer u zonder verwijzing van huisarts of specialist naar onze praktijk komt. Wij bepalen zo of fysiotherapie geïndiceerd is voor uw klachten, of dat u bij een andere zorgverlener beter geholpen kunt worden.

**Wanneer u een afspraak minder dan 24 uur van tevoren annuleert, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Hierop zijn uiteraard uitzonderingen denkbaar, zoals bijvoorbeeld ziekte of andere overmacht. De therapeut bepaalt of u een factuur zult ontvangen of niet, en zal dit met u bespreken. Niet-nagekomen afspraken mogen wij niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Contracten

Met verschillende verzekeraars sloten wij contracten tegen speciale tarieven en onder diverse voorwaarden af:

 • Achmea
 • Avero
 • CZ
 • DSW
 • de Friesland
 • Groene Land PWZ
 • Interpolis
 • IAK
 • IZA
 • IZZ
 • Menzis
 • OHRA
 • ONVZ
 • VGZ
 • Zilveren Kruis
 • ASR
 • De Amersfoortse
 • Ditzo
 • Aevitae

Indien u in 2022 voor fysiotherapie bent verzekerd door middel van een aanvullende polis bij één van bovenstaande verzekeraars, zullen wij over het algemeen de behandelingen rechtstreeks bij uw verzekeraar indienen en krijgt u vrijwel alle kosten vergoed. Afhankelijk van de voorwaarden van uw verzekering zal een eventueel niet verzekerd deel met u worden verrekend door uw verzekeraar. Veel verzekeraars (o.a. VVAA en Nationale Nederlanden) bieden de zogenoemde restitutieverzekering aan. Bij deze verzekeraars kunt u altijd naar de zorgverlener van uw keuze gaan. U ontvangt de factuur van ons, deze dient u in bij uw verzekeraar, en deze betaalt vervolgens (een deel van) de factuur aan u uit.