Vergoedingen en tarieven – FysiCo Nadorst – Middelburg
Dillenburglaan 2 4332 XX Middelburg Tel:0118-629996

Welkom bij FysiCo Nadorst!

Op deze website vindt u informatie over onze praktijk en over de verschillende therapievormen die wij toepassen. Wilt u met één van ons een afspraak maken? Door het inschrijfformulier in te vullen kunt u zich aanmelden voor behandeling in onze praktijk. Uiteraard kunt u hiervoor ook naar de praktijk bellen, of een e-mail sturen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons dan weten! Let op; van donderdag 26 januari tot en met maandag 5 februari wordt onze eerste verdieping gerenoveerd. Tenzij anders vermeld door uw therapeut gaan alle afspraken gewoon door, wellicht in iets andere vorm dan u van ons gewend bent. Bij voorbaat onze excuses voor de eventuele overlast die dit veroorzaakt, en wij kijken er naar uit om u in onze nieuwe oefenzaal te mogen ontvangen!

Vergoedingen en tarieven

Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)

Fysiotherapie is voor iedereen rechtstreeks toegankelijk, zonder verwijsbrief van huisarts of specialist. Natuurlijk kunt u ook eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar dat hoeft over het algemeen niet. Als u besluit rechtstreeks een afspraak bij ons te maken voeren wij eerst een zogenaamde screening uit. Bij de screening stellen wij vast of u bij ons als fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Wanneer wij van mening zijn dat uw klacht met fysiotherapie goed kan worden beïnvloed volgt een uitgebreide intake en onderzoek, waarna wij een voorstel doen voor behandeling. Een behandeling duurt vervolgens ongeveer 30 minuten. Indien u niet in staat bent om naar de praktijk te komen kunt u thuis worden behandeld, mits u enigszins in de buurt van onze praktijk woont en u hiervoor een verwijzing heeft van uw (huis)arts.

Vergoeding uit de basis- en aanvullende verzekering

Fysiotherapie voor mensen met een bepaalde chronische aandoening wordt vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de wettelijk verplichte basisverzekering. Ook de fysiotherapie voor personen jonger dan 18 jaar wordt vanuit de basisverzekering betaald. Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk voor de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie, revalidatie na COVID en claudicato intermittens.

Of u de kosten van uw fysiotherapeutische behandeling vergoed krijgt is vooral afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. Er zijn bij alle verzekeraars verschillende aanvullende pakketten beschikbaar, afhankelijk van hoeveel zorg u nodig heeft. Het is voor de zorgverzekeraar irrelevant of uw behandeling in onze praktijk of bij u thuis plaatsvindt; één consult aan huis is nog steeds maar één behandeling uit uw polis.
Op de website van de Fysiotherapeut vindt u uitgebreide informatie over de verschillende pakketten. Daarnaast heeft ook het Ministerie van Volksgezondheid een website samengesteld met vergelijkende informatie over verzekeraars, ziekenhuizen en medicijnkosten.

Voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder geldt voor de basisverzekering een verplicht eigen risico. De eerste €385,- moet u altijd zelf betalen. Daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillig aanvullend eigen risico van nog eens €500,- waardoor u minder premie betaalt. Dit geldt dus ook voor de fysiotherapeutische zorg die binnen de hoofdverzekering valt! Dit betreft alleen de behandelingen voor specifieke chronische aandoeningen. De kosten die u maakt binnen uw aanvullende verzekering (en hieronder valt de meeste fysiotherapie) tellen niet mee voor het eigen risico. Het door u te betalen bedrag aan eigen risico wordt overigens door uw zorgverzekeraar met u verrekend, mits wij een contract hebben met uw verzekeraar.

Tarieven fysiotherapie en specialisaties

Deze tarieven worden alleen bij u in rekening gebracht indien wij geen contract hebben afgesloten met uw verzekering, of wanneer u onvoldoende verzekerd bent. Voor 2024 hebben we onze tarieven als volgt bepaald:

Screening* €28,50
Intake en onderzoek (met verwijzing) €63,50
Screening, intake en onderzoek (zonder verwijzing) €63,50
1 behandeling fysiotherapie €42,50
1 langdurige behandeling fysiotherapie €63,50
1 behandeling manuele therapie €59,00
1 behandeling
oedeemtherapie
€59,00
1 behandeling bekkenfysiotherapie €59,00
1 behandeling geriatriefysiotherapie €59,00
Toeslag voor behandeling
aan huis
€21,50
Toeslag voor behandeling
in instelling
€10,50
Groepsbehandeling 3
personen
€38,00 per persoon
Groepsbehandeling 4
personen
€28,50 per persoon
Groepsbehandeling 5 – 10 personen €21,50 per persoon
Telefonisch consult
(op afspraak)
€30,25
Niet-nagekomen afspraak** €30,25
Eenvoudige rapportage €42,50
Uitgebreide rapportage €85,00

*De screening wordt uitgevoerd wanneer u zonder verwijzing van huisarts of specialist naar onze praktijk komt. Wij bepalen zo of fysiotherapie geïndiceerd is voor uw klachten, of dat u bij een andere zorgverlener beter geholpen kunt worden.
**Wanneer u een afspraak minder dan 24 uur van tevoren annuleert, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Hierop zijn uiteraard uitzonderingen denkbaar, zoals bijvoorbeeld ziekte of andere overmacht. De therapeut bepaalt of u een factuur zult ontvangen of niet, en zal dit met u bespreken. Niet-nagekomen afspraken kunnen en mogen wij niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Let op; indien u een afspraak voor maandag wilt annuleren, kunt u hiervoor in het weekend een e-mail sturen of de voicemail inspreken.

Contracten

Met verschillende verzekeraars sloten wij contracten tegen speciale tarieven en onder diverse voorwaarden af:

  • Zilveren Kruis
  • Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, Ohra en Nationale Nederlanden
  • SZVK
  • Coöperatie VGZ
  • ASR Ziektekostenverzekeringen
  • ONVZ Ziektekostenverzekeraar
  • DSW Zorgverzekeraar/Stad Holland Zorgverzekeraar
  • Caresq
  • OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA
  • Menzis Zorgverzekeraar N.V.

Indien u in 2024 voor fysiotherapie bent verzekerd door middel van een aanvullende polis bij één van bovenstaande verzekeraars (of bij één van de kleinere verzekeraars die onder bovenstaande labels vallen), zullen wij over het algemeen de behandelingen rechtstreeks bij uw verzekeraar indienen en krijgt u vrijwel alle kosten vergoed. Afhankelijk van de voorwaarden van uw verzekering zal een eventueel niet verzekerd deel met u worden verrekend door uw verzekeraar. Veel verzekeraars (o.a. VvAA en Nationale Nederlanden) bieden de zogenoemde restitutieverzekering aan. Bij deze verzekeraars kunt u altijd naar de zorgverlener van uw keuze gaan. U ontvangt de factuur van ons, deze dient u in bij uw verzekeraar, en deze betaalt vervolgens (een deel van) de factuur aan u uit.

 

Tarieven sportabonnementen

Activiteit Frequentie Per maand Per kwartaal
FysiCoFit (medische fitness) 1x per week €42,50 €125,00
BuitenFit Active 1x per week €35,00 €100,00
BuitenFit + 1x per week €35,00 €100,00
BuitenFit Low 1x per week €17,50 €50,00
2x per week €35,00 €100,00
Pilates 1x per week €42,50 €125,00

 

U kunt in onze praktijk vanaf 2024 ook terecht voor personal training. De kosten hiervoor bedragen €80,00 per uur. Boekt u in één keer 10 lessen? Dan betaalt u €750,00. Verder kunnen we specifieke pakketten samenstellen wanneer u naar een specifiek doel wilt toewerken. Neem voor vragen hierover gerust contact op met de praktijk!