Samenwerking, kwaliteitsbeleid en klachtenregeling – FysiCo Nadorst – Middelburg
Dillenburglaan 2 4332 XX Middelburg Tel:0118-629996

Welkom bij FysiCo Nadorst!

Op deze website vindt u informatie over onze praktijk en over de verschillende therapievormen die wij toepassen. Wilt u met één van ons een afspraak maken? Door het inschrijfformulier in te vullen kunt u zich aanmelden voor behandeling in onze praktijk. Uiteraard kunt u hiervoor ook naar de praktijk bellen, of een e-mail sturen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons dan weten! Let op; van donderdag 26 januari tot en met maandag 5 februari wordt onze eerste verdieping gerenoveerd. Tenzij anders vermeld door uw therapeut gaan alle afspraken gewoon door, wellicht in iets andere vorm dan u van ons gewend bent. Bij voorbaat onze excuses voor de eventuele overlast die dit veroorzaakt, en wij kijken er naar uit om u in onze nieuwe oefenzaal te mogen ontvangen!

Samenwerking, kwaliteitsbeleid en klachtenregeling

Onze praktijk stelt kwaliteit van behandeling centraal. In het verleden is meerdere jaren achtereen onze dienstverlening gecertificeerd met het HKZ-certificaat. Dit certificaat wordt verleend aan die praktijken waarbij door een extern bureau de kwaliteit van de dienstverlening positief is beoordeeld. Hiervan plukken wij nog altijd de vruchten als het gaat om ons kwaliteitsbeleid.

Aan het keurmerk liggen normen ten grondslag die de internationaal erkende ISO-normen als basis hebben en omvatten daarnaast specifieke eisen voor de fysiotherapiepraktijk: de praktijk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de patiënt principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Binnen ons samenwerkingsverband van 14 fysiotherapeuten werken wij voortdurend aan verbetering van onze kwaliteit. Doordat we elkaar snel en eenvoudig kunnen raadplegen en indien gewenst naar elkaar doorverwijzen maken we optimaal gebruik van ieders kwaliteiten. Door deze samenwerking kunnen we vrijwel het gehele gebied van de fysiotherapie aanbieden. Daarnaast staan wij gemakkelijk in contact met diverse huisartsenpraktijken en ziekenhuizen. Ook kunnen wij andere fysiotherapiepraktijken benaderen, mocht uw klacht behandeld moeten worden door een andere specialist.

De beroepsorganisatie van fysiotherapeuten, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, waarbij wij zijn aangesloten, streeft naar verdergaande kwaliteitsverbetering. Zo hanteert het KNGF een kwaliteitsregister. In dit register zijn wij opgenomen, waarmee wij ons verplichten deel te nemen aan verschillende bij en nascholingsactiviteiten. Daarnaast kennen wij binnen onze praktijk een actief Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie (IOF).

De titel ‘fysiotherapeut’ is een beschermde titel. Iemand die in het bezit is van het diploma fysiotherapie is pas bevoegd om de titel van fysiotherapeut te voeren na registratie in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Goed onderling contact tussen patiënt en fysiotherapeut vinden wij bijzonder belangrijk. Zonder vertrouwen en een open communicatie is het moeilijk een behandeling succesvol te laten verlopen. Op zo een goede samenwerking willen wij aanspreekbaar zijn. Dit betekent o.a. dat u kunt aangeven wanneer u voorkeur heeft om door één van ons behandeld te worden, dat u het ons kunt zeggen wanneer wij u niet duidelijk uitleggen waarom wij een bepaalde behandeling instellen, dat u kunt aangeven dat u de voorkeur heeft voor een bepaalde behandelvorm, dat u een wijziging in het behandelplan wenst of verwezen wilt worden naar een andere discipline, wanneer u nader advies nodig heeft, van ons wilt weten hoe u eventueel klachten kunt voorkomen, niet tevreden bent over de gang van zaken in de praktijk, enzovoorts.

Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Natuurlijk staat u als patiënt daarbij centraal. Uw mening is dan ook erg belangrijk voor ons. Heeft u een suggestie om onze service- en dienstverlening te verbeteren? Dan horen we dat graag van u. Heeft u een klacht? Wij vinden het belangrijk van u te horen als u niet tevreden bent. Bespreek de klacht dan met uw therapeut. Wij nemen een klacht altijd serieus en gaan direct aan de slag om uw klacht samen met u op te lossen.

FysiCo nadorst is sterk gericht op samenwerking met verschillende andere hulpverleners als huisartsen en specialisten. Zo nemen wij deel aan verschillende netwerken zoals het Schoudernetwerk Zeeland, Parkinsonnet, MS-Zorg Nederland, Claudicationet,  de werkgroep van Zeeuwse Oedeemtherapeuten en het netwerk Bekkenfysiotherapie.