Fysiotherapie bij het carpaal tunnelsyndroom (CTS)

Wat is het carpaal tunnelsyndroom?

Een carpaal tunnelsyndroom is een veel voorkomende klacht bij het polsgewricht, die kan ontstaan door aanhoudende belasting bij werkzaamheden als typen,  hakken, hameren of drukken. Hierdoor kunnen gevoelsstoringen ontstaan in de hand, krachteloosheid en functieverlies van voornamelijk de eerste drie vingers. Specifieke klachten ten gevolge van het carpaal tunnelsyndroom zijn pijn (soms heel hevig), tintelingen, doof of brandend gevoel en stijfheid. De nachtelijke klachten kunnen een
slechte nachtrust veroorzaken.

Hoe behandelen wij het carpaal tunnelsyndroom?

Wanneer een carpaal tunnelsyndroom is geconstateerd kunnen de klachten verholpen of verlicht worden door een operatieve ingreep of door tractie met het elektrische tractieapparaat Phystrac TE 10. FysiCo nadorst is de enige fysiotherapiepraktijk in Midden-Zeeland met een elektrisch tractieapparaat voor de behandeling van carpaal tunnelsyndroom (CTS).

De fysiotherapeutische behandeling met het tractieapparaat is in de meeste gevallen (ongeveer 70%) zeer effectief gebleken. Door middel van behandeling met dit apparaat kan in veel gevallen een operatieve ingreep zelfs helemaal voorkomen worden! Door de tractie worden de structuren, spieren en bindweefsel, die betrokken zijn bij het in stand houden van de klachten rustig gerekt waardoor deze gaan ontspannen en er meer ruimte komt voor de zenuw. Hierdoor vermindert de druk op de zenuw en kan deze beter verglijden door de carpale tunnel.

Behandelingen en kosten

Klinische ervaring heeft uitgewezen dat bij milde gevallen tien tot
twaalf behandelingen nodig zijn om de klachten op te heffen. Bij ernstiger gevallen zijn meer behandelingen nodig. De behandeling vindt meestal twee keer per week plaats. Op de website van Phystrac vindt u verdere informatie.

Behandeling met het tractieapparaat valt onder de reguliere fysiotherapie. Dat betekent dat deze behandelingen dus ook als
zodanig worden gedeclareerd. Het houdt ook in dat deze behandeling kan worden uitgevoerd door zo goed als iedere fysiotherapeut binnen onze praktijk!